Inovācija

Būdami kas vairāk par tehniskiem jaunumiem, mūsu produkti un tehnoloģijas profesionāliem lietotājiem sniedz reālu pievienoto vērtību. Un, tā kā viņu vajadzības pastāvīgi mainās, mēs vienmēr ievērojam mainīgā tirgus prasības. Attiecīgi, mēs savas aktivitātes balstām uz zinātniskās pētniecības un attīstības pieeju, kuras ietvaros pieredzējuši ķīmiķi un inženieri visus lietderīgos tirgus izpētes atklājumus iestrādā pielāgotos produktos, kas atvieglo, paātrina un padara veselīgāku praktisko darbu. Lai to īstenotu, Henkel ir ieviesis iekšējos procesus, kas īpaši sekmē inovatīvas domāšanas virzību. Rezultāts: visā pasaulē mūsu tehnoloģijas aizsargā vairāk nekā 8 000 patentu, turklāt vēl 5 000 patentu atrodas izskatīšanas procesā.