Tehniskā lietpratība

Henkel plašā zinātniskā pētniecība un attīstība nodrošina pastāvīgu inovatīvu produktu un sistēmu risinājumu plūsmu, kas balstīta uz jaunām tehnoloģijām. Lai nodrošinātu jūs ar šo lietpratību iespējami labākajā veidā, specializētas projektu vadības darba grupas sniedz atbalstu, sākot no projektēšanas stadijas līdz pat galīgajai projekta īstenošanai būvlaukumā. Turklāt, ņemot vērā, ka mūsu produktu un risinājumu pārzināšana ir sekmīga praktiskā darba priekšnoteikums, mēs savos apmācību centros visā pasaulē piedāvājam kursus, kuros zināšanas tiek nodotas tālāk. Kā jūs saprotat, Henkel spēks ir tā bagātīgajā lietpratībā. Mēs gribam to padarīt arī par jūsu spēku.

Atklājiet mūsu tehnisko lietpratību