ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas)

Mūsu ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) pielieto, lai izolētu dažādu veidu fasādes, attiecīgi ievērojami optimizējot ēkas enerģijas patēriņu. Šīs sistēmas mazina trokšņa un mitruma caurspiešanos un ir galvenais ēkas ārējā izskata dizaina elements. Mēs piedāvājam ļoti plašu savstarpēji papildinošu produktu izvēli, lai izveidotu visu sistēmu - no līmjavām un gruntīm līdz apdares apmetumiem un krāsām, ieskaitot papildu produktus, tādus kā, piemēram, izolācijas plātnes un pastiprinošu tīklu. Noturīgu veiktspēju nodrošina visu sistēmā esošo produktu ķīmisko un fizikālo īpašību savstarpējā saderība.

Līmjavas un līmējošas un armējošas javas

vairāk

Gruntskrāsas un piedevas

vairāk

Fasādes krāsas

vairāk

Fasādes apmetumi

vairāk

Papildu produkti

vairāk