Datu aizsardzības paziņojums

Datu aizsardzības paziņojums

1.       Vispārīgi

Uzņēmums „ Henkel Balti OÜ” ( turpmāk – „Henkel”), respektē katras personas, kas apmeklē mūsu tīmekļa vietni, privātumu. Tagad mēs vēlamies jūs informēt par to, kāda veida datus ievāc Henkel un to, kā tie tiek izmantoti. Jūs arī uzzināsiet, kā jūs varat izmantot savas datu subjektu tiesības.

Visas šī Datu aizsardzības paziņojuma izmaiņas tiks publicētas šajā lapā. Tas ļaus jums jebkurā laikā uzzināt par to, kādus datus mēs ievācam un kā mēs šādus datus izmantojam.

Šis Datu aizsardzības paziņojums neattiecas uz tīmekļa vietnēm, kas pieejamas, izmantojot hipersaiti Henkel tīmekļa vietnēs.
 

2.       Personas datu vākšana, izmantošana un apstrāde

Atbildīgās iestādes nosaukums: uzņēmums „ Henkel Balti OÜ ”

Atbildīgās juridiskās personas adrese: Henkel Balti OÜ

Sõbra 61, 50106 Tartu, Estonia

Henkel izmanto personas datus galvenokārt, lai nodrošinātu šīs tīmekļa vietnes pieejamību lietotājiem, kā arī šīs vietnes pareizu darbību un drošību. Jebkura turpmākā datu apstrāde notiek, tikai pamatojoties uz citiem likumā noteiktajiem pienākumiem vai atļaujām, vai ja attiecīgais lietotājs ir devis piekrišanu Henkel.

Lietotājiem apmeklējot tīmekļa vietni, Henkel automātiski apkopo un uzglabā noteiktus datus. Tostarp IP adresi vai ierīces ID, kas piešķirts attiecīgajai gala ierīcei un kas mums nepieciešams pieprasītā satura attēlošanai (piemēram, jo īpaši, saturs, teksti, attēli un informācija par produktu, kā arī lejupielādei paredzētie datu faili utt.), datus par lietotāju darbību tīmekļa vietnes kontekstā, attiecīgās gala ierīces veidu, izmantotā pārlūka veidu, kā arī izmantošanas datumu un laiku.

Henkel uzglabā šo informāciju ne ilgāk kā 7 dienas, lai atpazītu un nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu.

Henkel šo informāciju izmanto arī pakalpojuma pasniegšanas, funkciju un funkcionālo iespēju, kā arī vispārējo administrēšanas uzdevumu uzlabošanai.

Bez tam Henkel bez liekas kavēšanās dzēš vai anonimizē datus par lietošanu, ieskaitot IP adreses, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi iepriekšminētajiem mērķiem.

Datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka (1) apstrāde ir nepieciešama tīmekļa vietnes nodrošināšanai; vai (2) Henkel ir primārās likumīgās intereses nodrošināt un uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un pareizu darbību, kā arī nodrošināt, ka tā ir pielāgota lietotāju vajadzībām.

Iegūto datu saņēmēji var būt atbildīgo iekšējo nodaļu locekļi, citi Henkel saistītie uzņēmumi, ārpakalpojumu sniedzēji (piemēram, izvietošanai un satura pārvaldībai, mārketinga aģentūras, citi trešo personu pakalpojumu sniedzēji, ja tas ir nepieciešams viņu sniegtajiem pakalpojumiem), iestādes, pildot savus attiecīgos pienākumus un pilnvaras, piemēram, no tām saņemta oficiāla pieprasījuma gadījumā vai, ja tas ir nepieciešams Henkel tiesību noteikšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai, kā arī pašreizējie vai nākotnes Henkel uzņēmumu ieguvēji darījuma, piemēram, pārdošanas, apvienošanās vai iegādes gadījumā.

3.       Turpmākā personas datu apstrāde

a)       Patērētāju pieprasījuma tabula

Iespējams, ka jūs esat sniedzis savu kontaktinformāciju, izmantojot mūsu veidlapu. Mēs izmantosim jūsu datus, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu.

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama jūsu pieprasījuma apstrādei.

Ja, piemēram, neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, mūsu klientu attiecību pārvaldības gaitā mēs neuzglabāsim datus ilgāk kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja tiek piemērots likumā noteiktais datu uzglabāšanas pienākums.

b)      Izlozes

Iespējams, ka esat sniedzis savu kontaktinformāciju un adresi, piedaloties mūsu tīmekļa vietnē laiku pa laikam piedāvātajā izlozē. Mēs izmantosim jūsu datus izlozes rīkošanas nolūkos.

Mēs nepārsūtīsim jūsu datus nevienai trešajai personai, izņemot balvu sadales vai izlozes rīkošanas nolūkos.

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama izlozes veikšanai.

Ja, piemēram, neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, mūsu klientu attiecību pārvaldības gaitā mēs neuzglabāsim datus ilgāk kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja tiek piemērots likumā noteiktais datu uzglabāšanas pienākums.

c)       Produkta pārbaude

Iespējams, ka esat sniedzis savu kontaktinformāciju un adresi, piedaloties produkta pārbaudēs. Mēs izmantosim jūsu datus, lai veiktu produkta pārbaudi.

Mēs nepārsūtīsim jūsu datus nevienai trešajai personai, izņemot produkta pārbaudes veikšanas nolūkos.

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama produkta pārbaudes veikšanai.

Ja, piemēram, neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, mūsu klientu attiecību pārvaldības gaitā mēs neuzglabāsim datus ilgāk kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja tiek piemērots likumā noteiktais datu uzglabāšanas pienākums.

d)      Tīmekļseminārs

Jūs, iespējams, esat sniedzis savu kontaktinformāciju, piemēram, savu e-pasta adresi, piedaloties tīmekļsemināros. Mēs izmantosim jūsu datus tīmekļsemināra nodrošināšanas nolūkos.

Mēs nepārsūtīsim jūsu datus nevienai trešajai personai, izņemot tīmekļsemināra veikšanas nolūkos.

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama tīmekļsemināra nodrošināšanai.

Ja, piemēram, neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, mūsu klientu attiecību pārvaldības gaitā mēs neuzglabāsim datus ilgāk kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja tiek piemērots likumā noteiktais datu uzglabāšanas pienākums.

e)      Aptaujas

Jūs, iespējams, esat sniedzis savu kontaktinformāciju, piemēram, savu e-pasta adresi, piedaloties aptaujā. Mēs izmantosim jūsu datus aptaujas veikšanas nolūkos.

Mēs nepārsūtīsim jūsu datus nevienai trešajai personai, izņemot aptaujas veikšanas nolūkos.

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama aptaujas veikšanai.

Ja, piemēram, neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, mūsu klientu attiecību pārvaldības gaitā mēs neuzglabāsim datus ilgāk kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja tiek piemērots likumā noteiktais datu uzglabāšanas pienākums.

f)        Virtuālais asistents

Mūsu virtuālo asistentu ir iespējams izmantot, neievadot papildu personas datus, bet jūs, iespējams, esat sniedzis papildu personas datus, ievadot tos brīvajā teksta laukā. Mēs izmantojam jūsu datus tikai un vienīgi, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu. Mēs varam anonimizēt jūsu pieprasījumu, lai saglabātu to procesa uzlabošanas nolūkos.

Mēs nepārsūtīsim jūsu datus nevienai trešajai personai, izņemot, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu.

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu. 

Ja, piemēram, neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, mūsu klientu attiecību pārvaldības gaitā mēs neuzglabāsim datus ilgāk kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja tiek piemērots likumā noteiktais datu uzglabāšanas pienākums.

4.       Piekrišana / Piekrišanas atsaukšana

a)       Patērētāju / klientu attiecību pārvaldība / tiešsaistes kopienas

 • Jūs, iespējams, esat devis piekrišanu,  ka Henkel apstrādās
 • jūsu kontaktinformāciju, ko jūs, iespējams, esat sniedzis Henkel,
 • jūsu elektroniskās saziņas ar Henkel, piemēram, veidlapas vai e-pasta saturu un apstākļus,
 • jūsu veikto Henkel tīmekļa vietņu izmantošanu,
 • datus par jūsu dalību Henkel tiešsaistes apmācībās,
 • aktivitātes Henkel sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnēs (blogos, sociālā tīkla „Facebook” fanu lapās u.c.)

Henkel klientu/patērētāju attiecību pārvaldības/tiešsaistes kopienas ietvaros

 • reklāmas mērķiem (pa pastu, pārlūkprogrammā, lietotnē un kā norādīts turpmāk, ja sniedzat papildu piekrišanu),
 • tehnisko konsultāciju sniegšanai, piemēram, par produktu vai tehnoloģiju izmantošanu,
 • tirgus izpētei, un
 • tiešsaistes pakalpojumu, piemēram, e-apmācību, tīmekļsemināru sniegšanai
 • saziņai saistībā ar pasākumiem
 • aptauju veikšanai

Lai sasniegtu izvēlētos mērķus Henkel var

 • apvienot iepriekš uzskaitītos datus ar citiem datiem, ko Henkel var būt likumīgi ieguvis par jums, piemēram, no loterijām vai citām tīmekļa vietnes darbībām, un
 • analizēt datus, lai noteiktu attiecīgos reklāmas pasākumus.

Šīs analīzes gaitā Henkel izmanto automatizētu metodoloģiju, kas palīdz noteikt pārdošanas rezultātu prioritātes. Kontakti tiek sadalīti atbilstoši to tiešsaistes un bezsaistes aktivitātēm. Pamatojoties uz kategoriju, kurā tie tiek iedalīti, un to atrašanās vietu, kontakti tiek nodoti pārdošanas speciālistiem, un saņem dažādu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī reklāmas materiālus.

Jūs, iespējams, esat devis piekrišanu, ka Henkel var pārsūtīt jūsu personas datus uzņēmumam „GFK” šādam nolūkam:

 • kontaktu adrešu saskaņošanai un atjaunināšanai.

Mēs uzglabāsim datus tikai tik ilgi, kamēr būs spēkā piekrišana, vai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams likumā noteiktu datu glabāšanas pienākumu gadījumā.

Jūs turpmāk jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, piemēram, noklikšķinot uz attiecīgās hipersaites, kas norādīta apstiprinājuma e-pastā vai noklikšķinot [ŠEIT]. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, kas balstīta uz piekrišanu, pirms tās atsaukšanas.

b)      Elektroniskā pasta reklāma

Jūs, iespējams, esat devis piekrišanu, ka Henkel var ar jums sazināties saistībā ar piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem sakarā ar Henkel līmvielu tehnoloģiju (Adhesive Technologies) produktu klāstu, izmantojot elektronisko pastu (e-pasts, SMS, MMS, tūlītējā ziņa) un/vai tālruni.

 Mēs izmantosim jūsu datus, kā norādīts Datu aizsardzības paziņojuma 4. punkta „a” apakšpunktā, lai nodrošinātu jums attiecīgus reklāmas pasākumus.

Jūs turpmāk jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, piemēram, noklikšķinot uz attiecīgās hipersaites, kas norādīta apstiprinājuma e-pastā vai noklikšķinot [ŠEIT]. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, kas balstīta uz piekrišanu, pirms tās atsaukšanas.
 

5.       Sīkdatnes, pikseļi, pirkstu nospiedumi un līdzīgas tehnoloģijas

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Sīkdatnes ir nelielas datu vienības, ko pārlūkprogramma uz laiku uzglabā jūsu ierīces cietajā diskā un kas ir nepieciešamas, lai izmantotu mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatne bieži ietver unikālu identifikatoru, kas ir nejauši ģenerēts numurs, kas tiek uzglabāts jūsu ierīcē. Dažu sīkdatņu uzglabāšanas termiņš beidzas līdz ar jūsu tīmekļa vietnes sesiju, citas paliek jūsu ierīcē uz ilgāku laiku. Tehniski nepieciešamās sīkdatnes tiks izmantotas automātiski. Citas sīkdatnes (vai līdzīgas tehnoloģijas) tiks piemērotas tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu.

Pastāv dažādi sīkdatņu veidi. Pirmās personas sīkdatnes ir tās, ko ievieto apmeklētā tīmekļa vietne, un tās spēj nolasīt tikai minētā tīmekļa vietne. Trešo personu sīkdatnes ir tās, ko ievieto citas organizācijas, kuras mēs izmantojam dažādiem pakalpojumiem. Piemēram, mēs izmantojam ārējos analītikas pakalpojumu sniedzējus, kas mūsu vārdā ievieto sīkdatnes, lai informētu mūs par to, kas mūsu tīmekļa vietnē patīk vai nepatīk. Turklāt jūsu apmeklētajā tīmekļa vietnē var būt iestrādāts saturs, piemēram, no tīmekļa vietnes „YouTube”, kas savukārt var iestatīt savas sīkdatnes.

Pikselis parasti ir caurspīdīgs attēls ar izmēru ne vairāk kā 1 x 1 pikselis, kas tiek ievietots tīmekļa vietnē, lai apkopotu tādus datus kā IP adrese, pārlūkprogrammas veids, piekļuves laiks vai iepriekš iestatītas sīkdatnes ar mērķi personalizēt saturu vai padarīt pārlūkošanu efektīvāku un vieglāku. Tos bieži izmanto kopā ar sīkdatnēm, jo pikseļi ģenerē un pārvalda sīkdatnes.

Ja esat piekritis, ka tīmekļa vietne apkopos datus par ierīces operētājsistēmu, pārlūkprogrammu, valodu, instalētajiem fontiem, IP adresi, spraudņiem un papildu informāciju. Veicot šādu darbību, ierīci var atkārtoti identificēt lietotājam atbilstošiem mārketinga mērķiem.

Plašāku informāciju par sīkdatnēm un citām mūsu tīmekļa vietnes izmantotajām tehnoloģijām un to mērķiem varat atrast mūsu tīmekļa vietnē sadaļā „Sīkdatnes”– „Sīkdatņu iestatījumi”. Tur jūs varat arī jebkurā laikā atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atspējojot attiecīgo sīkdatņu iestatījumu.

Jūsu izvēle tiek iestatīta norādītajam domēnam, katrai pārlūkprogrammai un ierīcei. Tādēļ, ja apmeklējat mūsu vietni mājās un darbā, vai izmantojot dažādas pārlūkprogrammas, jums ir jāatsakās no datu uzglabāšanas katrā ierīcē vai pārlūkprogrammā atsevišķi.

a)      „Mapp Intelligence” platforma (iepriekš – „Webtrekk”)

Ja esat sniedzis savu piekrišanu, šī tīmekļa vietne apkopos un uzglabās datus mārketinga un optimizācijas nolūkos, izmantojot uzņēmuma „Webtrekk GmbH”, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlīne, Vācija, „Mapp Digital” tehnoloģiju, kas izvietota Vācijā. Šim nolūkam jūsu ierīcē tiek instalēta sīkdatne. Šī sīkdatne apkopos datus, piemēram, pārlūkprogrammas un ierīces informāciju, jūsu IP adresi, apmeklētās tīmekļa vietnes un piekļuves laiku. Šie dati tiek glabāti un tālāk apstrādāti, pamatojoties uz anonīmiem vai pseidonīmiem lietotāju profiliem (atkarībā no attiecīgās tehnoloģijas un izmantotā pakalpojuma). Šie lietotāju profili tiek uzglabāti sīkdatnēs vai citās līdzīgās tehnoloģijās, kā minēts iepriekš. Papildus datiem, kas tiek apkopoti, piekļūstot tīmekļa vietnei (kā norādīts iepriekš), tie var ietvert arī informāciju, kas attiecas uz tīmekļa vietni, kuru izmantojat, lai mūs apmeklētu, vietnēm, kuras apmeklējat, atrodoties pie mums, un, ja piemērojams, informāciju par meklēšanas vārdiem, kurus izmantojāt, lai atrastu mūsu vietni.

Bez mūsu lietotāju skaidras piekrišanas dati, kas iegūti, izmantojot „Mapp” tehnoloģijas, netiek izmantoti, lai personīgi identificētu apmeklētāju, un tie netiek apvienoti ar citiem personas datiem par attiecīgo lietotāju.

Sīkāka informācija par uzskaites tehnoloģijām tīmeklī atrodama mūsu pakalpojumu sniedzēja Datu aizsardzības politikā: https://mapp.com/privacy/

Iebildums pret datu vākšanu

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļā „Sīkdatnes” – „Sīkdatņu iestatījumi”. Ja piekrītat sīkdatņu izmantošanai kopumā, bet tomēr jūtaties neērti par „Mapp Intelligence” sīkdatnes izmantošanu, varat sekot šai saitei (https://mapp.com/opt-out-mapp/) un iestatīt atteikšanās sīkdatni. Sīkdatne tiek iestatīta norādītajam domēnam, katrai pārlūkprogrammai un ierīcei atsevišķi. Tādēļ, ja apmeklējat mūsu vietni mājās un darbā, vai izmantojot dažādas pārlūkprogrammas, jums ir jāatsakās no datu uzglabāšanas katrā ierīcē vai pārlūkprogrammā atsevišķi.

b)      Pakalpojums „Google Ads”

Ja esat sniedzis piekrišanu, šī tīmekļa vietne izmantos pakalpojumu „Google Ads”, ko nodrošina uzņēmums „Google Ireland Ltd.”, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija (turpmāk – „Google”), lai novērtētu reklāmas pasākumu efektivitāti un atkārtoti adresētu to jums. Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, pakalpojums „Google Ads” jūsu ierīcē instalē sīkdatni. Ar šīs sīkdatnes palīdzību Google apstrādā jūsu ierīces ģenerēto informāciju par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu, mijiedarbību ar mūsu tīmekļa vietni un reklāmas pasākumiem, kā arī jūsu IP adresi, pārlūkprogrammas informāciju, jūsu iepriekš apmeklētās tīmekļa vietnes, kā arī piekļuves datumu un laiku, lai analizētu un attēlotu mūsu reklāmu sasniedzamības rādītājus un parādītu personalizētas reklāmas. Šim nolūkam var arī noteikt, vai dažādas gala ierīces pieder jums vai jūsu mājsaimniecībai. Izmantojot „atkārtoto mārketingu”, mūsu tīmekļa vietnes lietotājus var atkārtoti identificēt un atpazīt citās Google reklāmas tīkla tīmekļa vietnēs (piemēram, „Google Search” vai „YouTube”), un lietotājiem var tikt rādītas viņu interesēm pielāgotas reklāmas.

Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni (tostarp jūsu IP adrese), tiks nosūtīta Google, kas to uzglabās serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem ASV negarantē pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Valsts iestādēm var būt piekļuve šiem datiem saskaņā ar masu uzraudzības tiesību aktiem. Tiklīdz jūsu personas dati tiek izpausti, tiem nebūs tāda paša līmeņa aizsardzības, un jūs, iespējams, nevarēsit izmantot savas tiesības attiecībā uz tiem.

Atļaujot sīkdatnes Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai Google veiktajai apstrādei.

Plašāka informācija par konfidencialitāti Google pakalpojumos atrodama šeit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Iebildums pret datu vākšanu

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļā „Sīkdatnes” – „Sīkdatņu iestatījumi”. Ja jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai kopumā, tomēr jūs nevēlaties saņemt personalizētu reklāmu, jūs varat atrast informāciju par to, kā individuāli pielāgot savus reklāmas iestatījumus ar Google, izmantojot šo saiti (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Jūs varat arī instalēt atteikšanās spraudni (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

c)       Pakalpojums „Google Analytics”

Ja esat sniedzis savu piekrišanu, šī vietne izmantos pakalpojumu „Google Analytics” – tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina uzņēmums „Google Ireland Ltd.” (Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija) un uzņēmums „Google LLC” (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ASV) (turpmāk – „Google”). Šim nolūkam jūsu ierīcē tiek instalēta sīkdatne. Šī sīkdatne apkopos tādus datus kā pārlūkprogrammas un ierīces informācija, jūsu IP adrese, apmeklētās tīmekļa vietnes un servera pieprasījuma datums un laiks, lai novērtētu, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, sastādītu pārskatus par tīmekļa vietnes darbību tīmekļa vietnes operatoriem un sniegtu tīmekļa vietnes nodrošinātājam citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta izmantošanu. Sīkdatne arī apkopo informāciju par mijiedarbībām, kas notika starp lietotājiem un reklāmām (noklikšķinot uz tekstveida reklāmas vai noskatoties videoreklāmu).

Henkel izmantos apkopotos datus, lai optimizētu kampaņas, atkārtoti mērķētu un personalizētu reklāmas. Šim nolūkam Google uzglabātās sīkdatnes jūsu ierīcē ļauj reklāmām tikt atkārtoti jums mērķētām, no vienas puses, (piemēram, „Google Ads” pakalpojuma ietvaros) Google tīmekļa vietnēs un, no otras puses, (piemēram, „Google Campaign Manager 360” pakalpojuma ietvaros) mūsu tīmekļa vietnēs, un, atkarībā no jūsu interesēm, kad apmeklējat citu partneru tīmekļa vietnes. Šim nolūkam reklāmas piegādes laikā tiek identificēta jūsu pārlūkprogramma un tā tiek piešķirta mērķa grupai. Šī informācija tiek izmantota, lai attēlotu jums atbilstošas un jūs interesējošas reklāmas.

Google (kā pārzinis) var izmantot jūsu datus jebkādiem saviem mērķiem, lai profilētu un saistītu jūsu datus ar citiem par jums apkopotajiem datiem (piemēram, izmantojot jūsu Google kontu).

Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni (tostarp jūsu IP adrese), tiks nosūtīta Google, kas to uzglabās serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem ASV negarantē pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Valsts iestādēm var būt piekļuve šiem datiem saskaņā ar masu uzraudzības tiesību aktiem. Tiklīdz jūsu personas dati tiek izpausti, tiem nebūs tāda paša līmeņa aizsardzības, un jūs, iespējams, nevarēsit izmantot savas tiesības attiecībā uz tiem.

Mēs esam aktivizējuši IP anonimizāciju, tas nozīmē, ka Google atdalīs/anonimizēs IP adreses pēdējo oktetu Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī citām Eiropas Ekonomikas zonas līguma pusēm. Tikai izņēmuma gadījumos Google serveriem ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese, kura tajos tiek saīsināta.20

Atļaujot sīkdatnes Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai Google veiktajai apstrādei.

Plašāka informācija par konfidencialitāti Google pakalpojumos atrodama šeit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Iebildums pret datu vākšanu:

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļā „Sīkdatnes” – „Sīkdatņu iestatījumi”. Ja piekrītat sīkdatņu izmantošanai kopumā, bet tomēr jūtaties neērti par pakalpojuma „Google Analytics” sīkdatņu izmantošanu, varat sekot šai saitei (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) lejupielādēt un instalēt pārlūkprogrammas spraudni, lai deaktivizētu pakalpojuma „Google Analytics” veiktu datu vākšanu un izmantošanu (sīkdatnes un IP adrese).

d)      „Google Optimize 360” rīks

Ja esat sniedzis savu piekrišanu, mēs savā tīmekļa vietnē izmantosim uzņēmuma „Google LLC” (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV) rīku „Google Optimize 360”. „Google Optimize” rīks analizē dažādus mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas veidus un palīdz mums uzlabot lietotāju pieredzi atbilstoši mūsu lietotāju uzvedībai tīmekļa vietnē. „Google Optimize” ir rīks, kas integrēts pakalpojumā „Google Analytics”, tāpēc uz to attiecas iepriekš sniegtā informācija par pakalpojumu „Google Analytics”.

Iebildums pret datu vākšanu:

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnes sadaļā „Sīkdatnes” – „Sīkdatņu iestatījumi” vai instalējot pakalpojuma „Google Analytics” atteikšanās spraudni (sk. iepriekš).

e)      Pakalpojums „Adobe Analytics”

Ja esat sniedzis savu piekrišanu, šajā tīmekļa vietnē tiks izmantots pakalpojums „Adobe Analytics” – tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums „Adobe Systems Software Ireland Limited” (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublina 24, Īrija) (turpmāk – „Adobe”). Šim nolūkam jūsu ierīcē tiek instalēta sīkdatne. Šī sīkdatne apkopos tādus datus kā pārlūkprogrammas un ierīces informācija, jūsu IP adrese, apmeklētās tīmekļa vietnes un servera pieprasījuma datums un laiks, lai novērtētu, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, sastādītu pārskatus par tīmekļa vietnes darbību tīmekļa vietnes operatoriem un sniegtu tīmekļa vietnes nodrošinātājam citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta izmantošanu.

Adobe (kā pārzinis) var izmantot jūsu datus jebkādiem saviem mērķiem, piemēram, profilēšanai un jūsu datu sasaistei ar citiem par jums apkopotajiem datiem (piemēram, izmantojot jūsu Adobe kontu).

Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni (tostarp jūsu IP adrese), tiks nosūtīta Adobe serveriem Apvienotajā Karalistē, kas veiks to apstrādi. Šādai datu pārsūtīšanai uz trešajām valstīm atbilstošu datu aizsardzības līmeni nodrošina standarta līguma klauzulas, kā noteikts VDAR 46. pantā, kamēr Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību (VDAR 45. pants).

Mēs esam aktivizējuši IP anonimizāciju, kas nozīmē, ka IP adreses pēdējais oktets (pēdējā daļa) tiek nekavējoties slēpts brīdī, kad Adobe iegūst IP adresi. Šāda anonimizācija tiek veikta pirms jebkādas IP adreses apstrādes. Statistiskās analīzes vajadzībām būs pieejama tikai aptuvena atrašanās vieta.21

Atļaujot sīkdatnes Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai Adobe veiktajai apstrādei.

Plašāka informācija par konfidencialitāti Adobe pakalpojumos atrodama šeit: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Iebildums pret datu vākšanu:

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļā „Sīkdatnes” – „Sīkdatņu iestatījumi”. Ja piekrītat sīkdatņu izmantošanai kopumā, bet tomēr jūtaties neērti par pakalpojuma „Adobe Analytics” sīkdatņu izmantošanu, varat sekot šai saitei (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) un deaktivizēt pakalpojuma „Adobe Analytics” datu vākšanu un izmantošanu (sīkdatnes un IP adrese).

f)        Pakalpojums „Google Campaign Manager 360” (iepriekš – „DoubleClick”)

Ja esat sniedzis savu piekrišanu, mēs izmantosim pakalpojumu „Google Campaign Manager 360”, ko nodrošina uzņēmums „Google LLC”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ASV, lai attēlotu jums piemērotas reklāmas. Šim nolūkam Google instalē sīkdatni jūsu ierīcē, izmantojot jūsu IP adresi. Papildus IP adresei, pārlūkprogrammas un ierīces informācijai, apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piekļuves laikam šī sīkdatne apkopo arī informāciju par jūsu pārlūkprogrammā attēloto reklāmu un to, uz kurām reklāmām noklikšķināt. Tas ļauj Google un tā partneru vietnēm attēlot uz interesi balstītas reklāmas, pamatojoties uz iepriekšējiem Henkel vietņu vai citu vietņu apmeklējumiem. Programmas „Campaign Manager” sīkdatnes izmanto jūsu pārlūkprogrammai piešķirtu pseidonīmu identifikācijas numuru, lai pārbaudītu ekrānā redzamās un pievilcīgās reklāmas. Šim nolūkam reklāmas attēlošanas brīdī jūsu pārlūkprogramma tiek identificēta un tā tiek piešķirta mērķa grupai. Tādējādi sīkdatnes, ko Google uzglabā jūsu ierīcē, ļauj, no vienas puses, atkārtoti jums mērķēt reklāmas (piemēram, pakalpojuma „Google Ads” ietvaros) Google tīmekļa vietnēs un, no otras puses (piemēram, „Google Campaign Manager 360” pakalpojuma ietvaros) mūsu tīmekļa vietnēs un, atkarībā no jūsu interesēm, kad apmeklējat citu partneru tīmekļa vietnes.

Šī informācija tiks izmantota, arī lai novērtētu, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, apkopotu pārskatus par tīmekļa vietnes darbību tīmekļa vietņu operatoriem un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes darbību un interneta izmantošanu.

Google var izmantot jūsu datus jebkādiem saviem mērķiem, lai profilētu un saistītu jūsu datus ar citiem par jums apkopotajiem datiem (piemēram, izmantojot jūsu Google kontu).

Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, tiks pārsūtīta un uzglabāta Google serverī ASV. Saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem ASV negarantē pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Valsts iestādēm var būt piekļuve šiem datiem saskaņā ar masu uzraudzības tiesību aktiem. Tiklīdz jūsu personas dati tiek izpausti, tiem nebūs tāda paša līmeņa aizsardzības, un jūs, iespējams, nevarēsit izmantot savas tiesības attiecībā uz tiem.

Atļaujot sīkdatnes Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai Google veiktajai apstrādei.

Plašāka informācija par konfidencialitāti Google pakalpojumos atrodama šeit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
 

Iebildums pret datu vākšanu:

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļā „Sīkdatnes” – „Sīkdatņu iestatījumi”. Ja piekrītat sīkdatņu izmantošanai kopumā, bet tomēr jūtaties neērti par pakalpojuma „Google Campaign” sīkdatņu izmantošanu, varat sekot šai saitei (www.google.com/settings/ads/onweb), lai deaktivizētu „Google Campaign Manager” pakalpojumu.

g)      Pakalpojums „Facebook Pixel”

Ja esat sniedzis savu piekrišanu, mēs izmantosim pakalpojumu „Facebook Pixel”, ko nodrošina uzņēmums „Facebook Ireland Limited” (4 Grand Canal Square, Dublina 2, Īrija) un uzņēmums „Facebook, Inc.” (1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija 94025 ASV) (turpmāk – „Facebook”). Šis rīks ļauj mums analizēt un personalizēt mūsu reklāmas, pamatojoties uz to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, lai sniegtu īpaši jums pielāgotas reklāmas. Šim nolūkam pakalpojums „Pixel” apkopo jūsu IP adresi, pārlūkprogrammas informāciju, apmeklējumus un darbības, ko veicat mūsu tīmekļa vietnēs, Facebook identifikatoru, kā arī servera pieprasījuma datumu un laiku. Lai iegūtu papildinformāciju par datiem, ko kopīgojat ar mums, izmantojot tādus uzņēmējdarbības rīkus kā „Pixel”, skatiet Facebook Uzņēmējdarbības rīku noteikumu 1. punkta „a” apakšpunktu (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

Apkopotie dati tiek izmantoti, lai optimizētu kampaņas un izveidotu pielāgotas mērķauditorijas, kas ir Facebook lietotāju grupas, kuru pamatā ir šie apkopotie dati, kā arī lai mērķētu reklāmu kampaņas Facebook (pakalpojums „Facebook Ads”). Šim nolūkam var arī noteikt, vai dažādas gala ierīces pieder jums vai jūsu mājsaimniecībai.

Facebook var izmantot jūsu datus jebkādiem saviem mērķiem, piemēram, lai profilētu un saistītu jūsu datus ar citiem par jums apkopotajiem datiem (piemēram, izmantojot jūsu Facebook kontu). Ja esat reģistrējies Facebook pakalpojumā, Facebook jūsu kontam var piešķirt apkopoto informāciju. Pat ja neesat reģistrējies Facebook vai neesat pieteicies, tas var uzzināt un apstrādāt jūsu IP adresi un citas identifikācijas funkcijas.

Facebook daļēji apstrādā datus arī Amerikas Savienotajās Valstīs. Saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem ASV negarantē pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Valsts iestādēm var būt piekļuve šiem datiem saskaņā ar masu uzraudzības tiesību aktiem. Tiklīdz jūsu personas dati tiek izpausti, tiem nebūs tāda paša līmeņa aizsardzības, un jūs, iespējams, nevarēsit izmantot savas tiesības attiecībā uz tiem.

Atļaujot sīkdatnes Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai Facebook veiktajai apstrādei.

Papildu informācija par datu aizsardzību un uzglabāšanas laiku Facebook ir atrodama: https://www.facebook.com/privacy/explanation un https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Iebildums pret datu vākšanu:

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļā „Sīkdatnes” – „Sīkdatņu iestatījumi”. Ja nevēlaties saņemt uz interesēm balstītas reklāmas Facebook, varat pielāgot savas reklāmu preferences, mainot savus pārlūkprogrammas vai Facebook iestatījumus (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

h)      Pakalpojums „Pinterest Pixel”

Ja esat sniedzis savu piekrišanu, tīmekļa vietne izmantos sociālā tīkla „Pinterest” (uzņēmums „Pinterest Europe Ltd.”, Palmerston House, 2. stāvs, Fenian Street, Dublina 2, Īrija) (turpmāk –„Pinterest”) reklāmguvumu uzskaites tehnoloģiju, lai Pinterest attēlotu atbilstošas reklāmas un piedāvājumus šīs tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kuri jau ir izrādījuši interesi par mūsu tīmekļa vietni un saturu/piedāvājumiem vai kuriem ir noteiktas īpašības (piemēram, intereses par noteiktām tēmām vai produktiem, ko nosaka, pamatojoties uz apmeklētajām tīmekļa vietnēm) un kuri ir Pinterest biedri. Šim nolūkam mūsu tīmekļa vietnēs no Pinterest ir integrēts tā sauktais reklāmguvumu uzskaites pikselis. Pikselis ģenerē sīkdatni, kas uzglabā jūsu IP adresi, pārlūkprogrammas un ierīces informāciju, apmeklējumus un darbības, ko veicat mūsu tīmekļa vietnēs, kā arī servera pieprasījuma datumu un laiku. Plašāka informācija atrodama sadaļā „A. piemērs: Pinterest datu koplietošanas pielikums” (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Izmantojot Pinterest sīkdatni, Pinterest var noteikt mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājus kā mērķa grupu reklāmas attēlošanai (tā sauktās Pinterest reklāmas). Ja, piemēram, jūs esat izrādījuši interesi par mūsu produktiem mūsu tīmekļa vietnē, Pinterest vietnē jums var tikt attēlotas mūsu produktu reklāmas. Izmantojot Pinterest sīkdatni, mēs varam uzskaitīt Pinterest reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos, lai uzzinātu, vai lietotāji tika novirzīti uz mūsu vietni pēc noklikšķināšanas uz Pinterest reklāmas (tā sauktais reklāmguvums).

Pinterest var izmantot jūsu datus jebkādiem saviem mērķiem, lai profilētu un saistītu jūsu datus ar citiem par jums apkopotajiem datiem (piemēram, izmantojot jūsu Pinterest kontu). Ja esat reģistrējies Pinterest, Pinterest jūsu kontam var piešķirt apkopoto informāciju. Pat ja neesat reģistrējies Pinterest vai neesat pieteicies, Pinterest var uzzināt un apstrādāt jūsu IP adresi un citas identifikācijas funkcijas.

Pinterest daļēji apstrādā datus arī Amerikas Savienotajās Valstīs. Saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem ASV negarantē pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Valsts iestādēm var būt piekļuve šiem datiem saskaņā ar masu uzraudzības tiesību aktiem. Tiklīdz jūsu personas dati tiek izpausti, tiem nebūs tāda paša līmeņa aizsardzības, un jūs, iespējams, nevarēsit izmantot savas tiesības attiecībā uz tiem.

Atļaujot sīkdatnes Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai Pinterest veiktajai apstrādei.

Sīkāka informācija par datu aizsardzību un uzglabāšanas laiku Pinterest ir atrodama:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Iebildums pret datu vākšanu:

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļā „Sīkdatnes” – „Sīkdatņu iestatījumi”. Ja nevēlaties saņemt uz interesēm balstītas reklāmas Pinterest, varat pielāgot savas reklāmu preferences, mainot savus pārlūkprogrammas vai Pinterest iestatījumus (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

i)        „1PlusX AG” pikselis

Ja esat sniedzis savu piekrišanu, mēs izmantosim uzņēmuma „1plusX AG” (Technoparkstrasse 1, 8005 Cīrihe, Šveice) pikseli, lai novērtētu lietotāju uzvedību mūsu tīmekļa vietnē, iespējotu datu apkopošanu ar citiem reklāmdevējiem, kuri sadarbojas ar uzņēmumu „1PlusX”, un novērtētu mārketinga efektivitāti. Šim nolūkam jūsu ierīcē tiek instalēta sīkdatne. Sīkdatne apkopo informāciju par jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm, meklētājprogrammām un izmantotajiem meklēšanas vārdiem, jūsu tīmekļa pārlūkošanas, multivides un reklāmas mijiedarbības paradumiem, izmantojot unikālu sīkdatnes ID, lai izveidotu lietotāju grupas ar līdzīgām interesēm. Sīkdatne apkopo arī jūsu pārlūkprogrammas veidu un valodas iestatījumus, piekļuves laikus un atsauču tīmekļa vietnes adreses. Iegūtie dati tiek izmantoti, lai attēlotu lietotājam atbilstošas reklāmas, atkārtotai identificēšanai un mērķēšanai, kā arī personalizēšanai, pārskatu veidošanai un kampaņu optimizēšanai.

Mūsu vārdā notiek sīkdatņu identifikatoru apmaiņa ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas var sinhronizēt sīkdatnes ar savām izmantotajām sīkdatnēm („sīkdatņu atbilstība”) un izplatīt reklāmas, izmantojot trešo personu tīmekļa vietnes. Pamatojoties uz apkopotajiem datiem, jūsu pārlūkprogrammā tiek rādītas ar uzvedību saistītas reklāmas vai personalizēts saturs tīmekļa vietnē.

Iebildums pret datu vākšanu:

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļā „Sīkdatnes” – „Sīkdatņu iestatījumi”. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par šo praksi un uzzināt, kādas ir jūsu izvēles iespējas, lai iesaistītie uzņēmumi neizmantotu šo informāciju, apmeklējiet vietni http://networkadvertising.org/, youronlinechoices.eu un youradchoices.com.

j)        Sociālie plašsaziņas līdzekļi

Mūsu tīmekļa vietnēs ir iestrādāti sociālo plašsaziņas līdzekļu satura pārvaldības pakalpojumi, piemēram, dažādu sociālo plašsaziņas līdzekļu tīklu sīkdatnes un spraudņi. Saistītos pakalpojumus attiecīgie uzņēmumi (turpmāk – „pakalpojumu sniedzēji”) sniedz tikai pēc tam, kad esat devis savu piekrišanu. Šo pakalpojumu mērķis ir ļaut jums apskatīt un kopīgot mūsu saturu ar draugiem un tīkliem. Šie pakalpojumu sniedzēji ir:

 • Sociālais tīkls „Facebook”, ko pārvalda uzņēmums „Facebook Inc.”, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ASV, un ES ietvaros uzņēmums „Facebook Ireland Limited”, 4 Grand Canal Square, Dublina 2, Īrija (turpmāk – „Facebook”). Pārskatu par Facebook spraudņiem un to izskatu skatiet vietnē: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • Sociālais tīkls „Twitter”, ko pārvalda uzņēmums „Twitter Inc.”, 1355 Market Street, Suite 900, Sanfrancisko, CA 94103, ASV (turpmāk – „Twitter”). Pārskatu par Twitter pogām un to izskatu skatiet vietnē: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites
 • Tīmekļa vietne „YouTube”, ko nodrošina uzņēmums „Google LLC”, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, ASV, un ES ietvaros uzņēmums „Google Ireland Limited”, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija (turpmāk – „Google”). Pārskatu par YouTube spraudņiem skatiet šeit: https://developers.google.com/youtube/documentation
 • Sociālais tīkls „Instagram”, ko nodrošina uzņēmums „Facebook Ireland Limited”, 4 Grand Canal Square, Dublina 2, Īrija (turpmāk – „Instagram”). Lai iegūtu pārskatu par Instagram spraudņiem un to izskatu, dodieties uz: https://developers.facebook.com/docs/instagram
 • Sociālais tīkls „LinkedIn”, ko nodrošina uzņēmums „LinkedIn Corporation”, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, Kalifornija 94085, ASV, un ES ietvaros uzņēmums „LinkedIn Ireland Unlimited Company”, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublina 2, Īrija (turpmāk – „LinkedIn”). Pārskatu par LinkedIn spraudņiem un to izskatu skatiet: https://developer.linkedin.com/plugins#

Lai uzlabotu jūsu datu aizsardzību, kas tiek piešķirta, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, šie sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi tiek iekļauti „2 klikšķu pogu” veidā. Šis integrācijas veids nodrošina, ka, piekļūstot lapai, kurā ir šādi rīki, no mūsu tīmekļa vietnes, jūs netiekat automātiski savienots ar pakalpojumu sniedzēju serveriem. Tikai tad, ja aktivizēsiet sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus un tādējādi atļausiet datu pārraidi, pārlūkprogramma izveidos tiešu saiti ar pakalpojumu sniedzēju serveriem. Tad attiecīgais pakalpojumu sniedzējs pārraidīs dažādu rīku saturu tieši uz jūsu pārlūkprogrammu un pēc tam attēlos ekrānā.

Sociālo plašsaziņas līdzekļu rīks informē pakalpojumu sniedzēju par jūsu iepriekš apmeklētajām tīmekļa vietnēm, jūsu IP adresi, pārlūkprogrammas informāciju, kā arī servera pieprasījuma datumu un laiku. Izmantojot kādu no sociālo plašsaziņas līdzekļu funkcijām (piemēram, noklikšķinot uz pogas „Kopīgot”, atstājot komentāru), arī šo informāciju pārlūkprogramma pārraidīs tieši pakalpojumu sniedzējam saglabāšanai. Šie pakalpojumu sniedzēji var izmantot jūsu datus jebkādiem saviem mērķiem, piemēram, analīzei, mārketingam, profilēšanai un jūsu datu saistīšanai ar citiem par jums apkopotajiem datiem (piemēram, izmantojot attiecīgā pakalpojumu sniedzēja jūsu lietotāja kontu), pat ja neesat pieteicies savā sociālo plašsaziņas līdzekļu kontā.

Pakalpojumu sniedzēji daļēji apstrādā datus arī Amerikas Savienotajās Valstīs. Saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem ASV negarantē pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Valsts iestādēm var būt piekļuve šiem datiem saskaņā ar masu uzraudzības tiesību aktiem. Tiklīdz jūsu personas dati tiek izpausti, tiem nebūs tāda paša līmeņa aizsardzības, un jūs, iespējams, nevarēsit izmantot savas tiesības attiecībā uz tiem.

Atļaujot sīkdatnes Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai pakalpojumu sniedzēju veiktajai apstrādei.

Sīkāka informācija par pakalpojumu sniedzēju veikto datu vākšanu un izmantošanu un par jums pieejamajām tiesībām un iespējām aizsargāt jūsu konfidencialitāti šādos apstākļos ir atrodama pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības/konfidencialitātes politikā:

Facebook sniegtā datu aizsardzības/konfidencialitātes politika: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter sniegtā datu aizsardzības/konfidencialitātes politika: https://twitter.com/en/privacy

Google sniegtā datu aizsardzības/konfidencialitātes politika: https://policies.google.com/privacy

Instagram sniegtā datu aizsardzības/konfidencialitātes politika: https://help.instagram.com/155833707900388/

LinkedIn sniegtā datu aizsardzības/konfidencialitātes politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Iebildums pret datu vākšanu:

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļā „Sīkdatnes” – „Sīkdatņu iestatījumi”. Savas preferences varat pielāgot arī, mainot savus pārlūkprogrammas vai sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas iestatījumus.

6.       Uzņēmums „Commerce Connector”

Mūsu tīmekļa vietnē mēs izmantojam pogu „Pirkt tūlīt”. Pogu „Pirkt tūlīt” nodrošina un kontrolē uzņēmums „Commerce Connector”. Detalizētu informāciju par funkcionalitāti un datu apstrādi var atrast šajā saitē: ... 22
 

7.       Jūsu datu subjekta tiesības / datu aizsardzības speciālists

Jūs jebkurā laikā varat izmantot savas tiesības piekļūt saviem datiem. Turklāt, ja ir izpildītas attiecīgās prasības, jūs varat izmantot šādas tiesības:

 • Tiesības uz labojumiem
 • Tiesības uz dzēšanu
 • Tiesības ierobežot apstrādi
 • Tiesības iesniegt sūdzību attiecīgi kompetentajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei
 • Tiesības uz datu pārnesamību (no 2018. gada 25. maija)

Tiesības celt iebildumus

Ja ar jūsu personas datiem saistītas apstrādes darbības tiek veiktas, pamatojoties uz Henkel likumīgajām interesēm, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šādu jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrētā gadījuma iemesliem. Henkel pārtrauks šo apstrādi, izņemot gadījumus, kad Henkel spēs pierādīt svarīgus apstrādes iemeslus, kas ir aizsargājami un pārsver jūsu intereses, tiesības un brīvības, vai ja apstrāde tiek veikta juridisku prasību celšanai, īstenošanai vai aizsardzībai pret tām.

Ja esat devis savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, jūs to jebkurā laikā varat atsaukt, atteikumam stājoties spēkā nākotnē.

Šādos gadījumos vai, ja jums ir kādi citi jautājumi vai vēlmes saistībā ar jūsu personas datiem, lūdzu, sūtiet e-pastu vai vēstuli  Henkel Balti OÜ, Sõbra 61, 50106 Tartu, Estonia; e-pastu dpo.baltics@henkel.com