KOPĀ MĒS VEIDOJAM ILGTSPĒJĪGU NĀKOTNI

ILGTSPĒJAS IZAICINĀJUMI

GLOBĀLĀ SASILŠANA

 • Saglabājoties pašreizējām tendencēm, līdz 2100. gadam ir gaidāma temperatūras paaugstināšanās par +3,5 līdz +4,5 °C, kas ir tālu no Parīzē* noteiktā mērķa — 1,5 °C. 
 • Palielinājums virs 2 °C nozīmē 2–3 reizes sliktāku ietekmi (plūdi, ugunsgrēki, vētras, sausums u.c.) nekā tad, ja palielinājums ir 1,5 °C.

* U.N. World Meteorological Organization

 

PLASTMASAS ATKRITUMI

 • Līdz 2050. gadam okeānos būs vairāk plastmasas nekā zivju.*
 • Katru gadu okeānos ieplūst vairāk nekā 8 miljoni tonnu plastmasas.
 • 83% testētā krāna ūdens satur mikroplastmasas daļiņas.**

*Ellen MacArthur Foundation
** The guardian, Plastic Fibres found in tap water around the world, study reveals

 

 

NEATBILSTOŠI MĀJOKĻI

 • Pakļaušana kaitīgām ķīmiskām vielām katru gadu izraisa vismaz 4,9 miljonu cilvēku nāvi.*
 • Pakļaušana kaitīgām ķīmiskām vielām katru gadu izraisa vismaz 4,9 miljonu cilvēku nāvi.*
 • ANO lēš, ka līdz 2030. gadam 40% pasaules iedzīvotāju nebūs atbilstošu mājokļu.**

* WHO
** The United Nations

 

BŪVNIECĪBAS NOZARE:

 ilgtspējīgas nākotnes atslēga

 • Katru dienu tiek celtas ēkas, un mūsu pilsētas kļūst lielākas. Līdz 2050. gadam dzīvojamais fonds būs divas reizes lielāks.
 • Visā pasaulē būvniecība rada gandrīz 40% no kopējām CO2 emisijām.*
 • Būvniecības loma klimata pārmaiņu apkarošanā būs svarīga.

*2019 Global Status Report for Buildings and Construction, Global alliance for buildings and construction, UN

CO2 SAMAZINĀŠANA

 • Klimatpozitīvas darbības ieviešana līdz 2040. gadam
 • Mūsu izejvielu oglekļa pēdas samazināšana
 • Māju īpašnieku atbalstīšana CO2 emisiju samazināšanā

APRITES EKONOMIKA

 • Pārstrādājamu un atkārtoti izmantojamu iepakojumu lietošana
 • Pārstrādājamās plastmasas īpatsvara palielināšana mūsu iepakojumā

 

DROŠI MĀJOKĻI

 • Drošu mājokļu nodrošināšana trūcīgām ģimenēm
 • Produktu ar ļoti zemām emisijām izstrāde
 • Kaitīgo vielu daudzuma samazināšana