CO2 samazināšana

CO2 IETAUPĪJUMI NO MŪSU FASĀDES SISTĒMAS (ETICS & WINTEQ)

ATKLĀJIET, NO KURIENES NĀK SILTUMA ZUDUMI

CO2 IETAUPĪJUMI MŪSU CERESIT RŪPNĪCĀS CENTRĀLAJĀ UN AUSTRUMEIROPĀ

Kopš 2010. gada mēs esam spējuši samazināt CO2 emisijas (CO2 kilogramos uz tonnu gatavās produkcijas) par 33 %!

Mūsu mērķis ir līdz 2040. gadam darbībā kļūt par oglekļa neitrāliem
Daudzas iniciatīvas, piemēram, šādas, veicināja krasu samazinājumu:

• Fotoelektrisko paneļu uzstādīšana, lai paši ražotu atjaunojamo elektroenerģiju

• Automatizēta putekļu nosūkšanas sistēma: nav patēriņa, ja ražošana apstājas

• Vecā apgaismojuma nomaiņa pret LED

• Siltuma rekuperācija

KG/TONNAS CO2 RADĪTAS VISĀS MŪSU RŪPNĪCĀS CENTRĀLAJĀ UN AUSTRUMEIROPĀ

MŪSU PIRMĀ OGLEKĻA NEITRĀLĀ RŪPNĪCA

Henkel būve ir celmlauzis, pārvēršot pirmo esošo Henkel rūpnīcu par oglekļa neitrālu (plānots līdz 2022. gadam):
• Jaunais LED apgaismojums aizstās veco: āra apgaismojuma efektivitātes uzlabojums par 80 %

• Eļļas sildītāja aizstāšana ar elektrisko

• 450 KW fotoelektrisko paneļu uzstādīšana

Šīs uzstādīšanas priekšrocības ir daudzas:

  • Letaupa līdz pat 4900 tonnām CO2 nākamajos 10 gados 
  • Atjaunojamās enerģijas piegāde tīklam, kas atbalsta Bosnijas valdības atjaunojamās enerģijas plānu
  • Vides un ekonomisko vērtību vienlaicīga radīšana
  • Lesākums Henkel vīzijai kļūt par klimata pozitīvu