Drošas mājas

Laipni lūgts mājās!

Droša māja ir būtiska, lai izjauktu nabadzības ciklu un liktu pamatus labākas dzīves veidošanai. Pateicoties Fritz Henkel Stiftungi finansiālajai palīdzībai, mēs atbalstām ģimenes, kurām nepieciešams atjaunot māju, skolu vai apkārtni.

Kopš mūsu pirmā brīvprātīgā darba projekta 2016. gadā mēs sasniedzām šādus atskaites punktus:

• 15 projekti

• 10 valstis

• Henkel darbinieku vairāk nekā 750 brīvprātīgo dienas

• Piedalās vairāk nekā 350 Henkel darbinieki

• Vairāku tūkstošu cilvēku dzīvi ir ietekmējuši mūsu atjaunošanas darbi visā pasaulē

SAMAZINĀT KAITĪGĀS VIELAS

Mums ir svarīga mūsu amatnieku un māju īpašnieku veselība un labklājība. Mēs pārliecināmies, ka, lietojot mūsu produktus, kā paredzēts, tie ir droši un atbilst attiecīgajiem noteikumiem. Mēs, Ceresit uzņemamies atbildību proaktīvi identificēt un aizstāt kaitīgās vielas mūsu produktos un strādāt pie jaunu tehnoloģiju izstrādes, drošības un pārredzamības veicināšanas visā vērtību ķēdē. Ar zema GOS un putekļu daudzuma risinājumiem mēs nepārtraukti attīstām produktus, lai uzlabotu veselību un drošību. Ceresit cenšas nodrošināt vislabāko sniegumu pēc iespējas drošākā veidā.

ĻOTI ZEMAS EMISIJAS PRODUKTI

Zema emisija. Drošāka iekštelpu vide.

Kas ir emisijas?

Emisijas ir gāzveida piesārņotāju nokļūšana vidē. Iekštelpu atmosfērā tās galvenokārt rodas no tikko uzklātām lakām un krāsām, līmēm izolācijas sistēmās un citiem būvmateriāliem. Tās ir visspēcīgākās neilgi pēc dažu produktu uzklāšanas, bet var saglabāties gaisā vairākas dienas un mēnešus pēc materiālu uzstādīšanas. Emisijas tiek definētas kā "Gaistošie organiskie savienojumi" (GOS).

EC 1 sertifikācija. Drošība savās mājās.

Izvēlieties drošus, zemas emisijas produktus.

Risinājums, lai aizsargātu savu veselību un labklājību, ir tādu produktu meklēšana, kas maz ietekmē iekštelpu gaisa drošumu. Standarta EMICODE marķējums ļauj atpazīt šos produktus un apzināti pieņemt lēmumus par veselībai draudzīgu pirkumu.