PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana un mitruma mērīšana

Pirms grīdas segumu ieklāšanas darbu sākšanas jānovērtē un jāsagatavo pamatne. Pamatnes sagatavošanu veido dažas ļoti svarīgas darbības, kas jāveic pirms jebkādu grīdas segumu ierīkošanas darbu turpināšanas.

1. darbība
Mitruma mērīšana
Grīdas ierīkotājam jānodrošina, lai grīdas segumu varētu uzstādīt, neriskējot, ka vēlāk grīdā parādīsies defekti. Tādēļ daļa no viņa pienākumiem ir pārbaudīt, vai pamatne ir pietiekami sausa. Mitrumu mēra ar CM metodi. Pirms grīdas seguma ierīkošanas turpināšanas skatiet vietējās normas, kurās noteiktas mitruma vērtības, kādas jāievēro.

2. darbība
Pamatnes tīrīšana
Pamatnei jābūt tīrai, bez plaisām, sausai, bez vielām, kas var pasliktināt pielipšanu (tādām kā tauki, bitumens, putekļi, krāsa vai līmes paliekas u. tml.); pamatnei jāatbilst šobrīd spēkā esošajiem attiecīgajiem vietējiem standartiem. Netīrumi, sadrupuši slāņi un krāsu pārklājumi ir mehāniski jānoņem. Vecā materiāla paliekas noņem tās noslīpējot, ar smilšu strūklapstrādes ierīcēm vai citiem speciālajiem instrumentiem.

3. darbība
Plaisu labošana un caurumu aizpilde
Plaisas var lietpratīgi salabot ar CN 89. Pamatnes negludumi jāaizpilda ar CN 83 vai CN 91.

4. darbība
Gruntēšana / mitruma barjeras izveide
Nākamā svarīgā darbība ir gruntēšana. Absorbējošas pamatnes jāgruntē ar līdzekli Ceresit CN 94. Pirms izlīdzināšanas maisījuma uzklāšanas rūpīgi jāpārbauda paliekošais mitrums pamatnē un tās stiprība. Mitras vai vājas pamatnes gadījumā jāuzklāj speciālās gruntis.